De Lethe - Aandacht voor LEvensTHEma's

Studiedag

Datum & tijd: Vrijdag 10 Februari 2012 09:30

Theater Meerzigt, Workshop / Studiedag

Korte omschrijving van de voorstelling:

Een studiedag over de betekenis van het levensverhaal.

Een levensverhaal vertelt het verhaal van jouw leven.
En omdat ieder mens uniek is, heeft ook iedereen een uniek levensverhaal.
Het levensverhaal, dat je als mens vormt en tot uitdrukking brengt ben wie je bent.
Wie je ten diepste bent, komt vaak in de laatste levensfase naar voren.
Marie de Hennezel schreef in haar boek ‘De intieme dood’, daarover een prachtige passage;

‘Zij die het voorrecht hebben iemand in zijn laatste ogenblikken te vergezellen, weten dat ze een heel intieme tijdruimte binnengaan ( Lees ‘innerlijke ruimte’ zie studiedag Van levenskunst tot stervenskunst op 28 oktober 2011).
De patiënt zal voor hij sterft proberen het wezenlijke van zichzelf aan hen die hem bijstaan over te dragen. Met een gebaar, een enkel woord, soms alleen maar een blik, zal hij proberen uit te drukken wat hij eerder niet altijd heeft kunnen of weten zeggen’.

Tijdens deze dag staan we stil bij de betekenis van het levensverhaal van de ander en die van jezelf en wat daarin de belangrijkste accenten zijn om bij stil te staan.
Maar ook wat de waarde van een levensverhaal kan zijn, als het moment van afscheid komt en als daar tijdens de uitvaart betekenis aan gegeven moet worden.
Deze dag zal geleid worden door Froukje Wesseling.

Kosten  :  € 45,- euro p.p ( Dit is inclusief koffie, thee, lunch, studiemap en werkmateriaal)
Betaling : Er kan bij aanvang contant betaald worden.
Opgave : Reservering is gewenst via deze website

Gast menu

Terug


Sanman & Sikke met Frederike Kleefstra

Weer bij ons te zien op zaterdag 2 april tijdens de officiele afsluiting van Theater Meerzigt!

Trio C tot de 3e

Irene Maessen en Marcel Worms

Lytse Winterreis (Schubert)

Gerealiseerd door Studio Staalkaart