Wiltsje fan Peazens (UITVERKOCHT)

trije folksmuzikanten

Korte omschrijving van de voorstelling:

DEZE VOORSTELLING IS REEDS UITVERKOCHT. U kunt zich op de wachtlijst laten plaatsen door een email te sturen - met vermelding van uw telefoonnummer - naar info@theatermeerzigt.nl

'Wiltsje fan Peazens’ treedt puur op als liefhebberij; de muzikanten zijn zeer terughoudend met publiciteit en zoeken hun optredens met zorg uit. Het trio was al eerder in Theater Meerzigt in 2010 en toen we de mannen vroegen om deel te nemen aan het allerlaatste officiele theaterweekend van ons thuistheater, hebben ze daar met vol enthousiasme op gereageerd en we zijn dan ook verheugd over hun deelname. Hylke Tromp zal weer een aantal prachtige verhalen vertellen afgewisseld met meeslepende Ierse muziekklanken.

Deze allerlaatste officiele Theater Meerzigt voorstelling begint voor de pauze in de theaterzaal en na de pauze wordt het programma vervolgd in de barruimte waar vervolgens voldoende gelegenheid is om te zingen en te dansen op de vrolijke klanken van deze unieke groep!

En omdat deze voorstelling weer echt ‘Frysk’ is, volgt nu een volledige uiteenzetting over programma en spelers in het Frysk; voor de echte liefhebbers!

Wiltsje fan Peazens is de namme fan in ploechje fan trije folksmuzikanten. Se hawwe har neamd nei in fiskerman dy’t foarkomt yn Siderius de Granaet, it ûnferjitlike jongereinboek oer in jonkje út Dokkum, dat skreaun is troch Abe Brouwer. It die lykwols bliken dat dy Wiltsje fan Peazens echt bestien hat, krekt as guon oare figueren út dat boek. It wie in fiskerman út Peazens. Hy ferkocht de skol dy’t troch de fiskers fan Peazens op it Waad fongen wie yn Dokkum by de Waach. Dat sadwaande it ferneamde sechje: “By de Waach stiet Wiltsje fan Peazens mei hiele grouwe skol!”.

En wêrom’t trije manlju har neamd hawwe nei dy iene persoan? Wa wit komt dat ûnder de foarstelling noch oan ’e oarder, want de mannen spylje en sjonge net allinnich, der is ek hiel wat te fertellen.

De groep Wiltsje fan Peazens bestiet no al sa lang dat de muzikanten net iens mear krekt witte wannear’t se begûn binne. Mar it is nei alle gedachten mear as fiifentweintich jier lyn. Earst bleauwen de optredens beheind ta in stikmannich nûmerkes yn it skoft by de iepenloft- foarstellings yn de Jorwerter notaristún en fansels by de neisit yn it romrofte kafee fan Jan en Eef. Mar linkendewei kaam der mear belangstelling foar harren muzyk.

De groep bringt meast eigen lieten, dy’t skreaun binne troch de sjonger- fioelespiler Hylke Tromp. In protte Friezen kinne him noch as de ferreinde spylman op it dak yn Anatevka. De oare twa muzikanten binne Jan Willem Bleijswijk, de sjonger-gitarist, en Joop de Jong dy’t ûnder it sjongen syn akkordeon as in master bespilet.

Entree 17,50 euro, inclusief koffie/thee bij ontvangst en een hapje en drankje in de pauze. Hiervan gaat 5 euro naar één van de culturele projecten van 'Voor de Kunst' !

Gast menu

  Terug


  Nieuws:

  Theater Meerzigt op Podium TV
  Op woensdag 16 maart om 17.30 uur werd op Podium TV in het programma 'Toneelmeesters' een reportage uitgezonden over Theater Meerzigt, waarin werd stilgestaan bij het de historie van Meerzigt; hoe ons thuistheater 'Theater Meerzigt' is ontstaan;  wat er komt kijken bij het organiseren en programmeren en hoe wij vervolgens af zullen sluiten in het eerste weekend van april met...

  Nieuws:

  Feestelijke afsluiting Theater Meerzigt in 1ste weekend van april
  In het eerste weekend van april, sluiten wij 7 jaren Theater Meerzigt af met een feestelijk 3-daags programma met goede muziek, leuke artiesten, humor, gezellgheid en een hapje en een drankje. Op 1 april beginnen we met speciaal op Eastermar gericht cabaret van Arno van der Heyden; op 2 april Sânman & Sikke en Frederike Kleefstra met een mooi close harmony programma en op de 3e april sluiten...

  Sanman & Sikke met Frederike Kleefstra

  Weer bij ons te zien op zaterdag 2 april tijdens de officiele afsluiting van Theater Meerzigt!

  Beeldimpressie Meerzigt:

  Nu zijn we op zoek naar gepassioneerde opvolgers, die Cultuur en Cultureel Erfgoed in de breedste zin van het woord willen voortzetten

  Gerealiseerd door Studio Staalkaart